micron SLC NAND Flash

重要参数

SLC NAND Flash 高可靠内存颗粒


容量:256G-1G

封装:SOIC, TSOP, U-PDFN-8, VFBGA

工作温度:-40C to +105C

原装库存  Original packaging

在产和停产型号,均可即时发货


产品详情介绍

MT29F256G08AUCABJ3-10Z     MT29F16G08ABACAM72A3WC1  
MT29F256G08AUCABH3-10Z  MT29F16G08ABABAWP-IT  
MT29F256G08AUCABH3-10ITZ  MT29F16G08ABABAWP-AIT  
MT29F128G08AMCDBJ5-6  MT29F16G08ABABAM62B3WC1  
MT29F128G08AMCABJ2-10Z  MT29F8G16ADBDAH4-AIT  
MT29F128G08AMCABH2-10ITZ  MT29F8G16ADADAH4-IT  
MT29F128G08AKCABH2-10IT  MT29F8G16ABACAWP-IT  
MT29F128G08AJAAAWP-ITZ  MT29F8G08ADBFAH4-AAT  
MT29F64G08AJABAWP-IT  MT29F8G08ADBDAH4-IT  
MT29F64G08AFAAAWP-ITZ  MT29F8G08ADBDAH4-AAT  
MT29F64G08AECDBJ4-6  MT29F8G08ADAFAWP-AIT  
MT29F64G08AECABH1-10ITZ  MT29F8G08ADAFAWP-AAT  
MT29F32G08ABEABM73A3WC1  MT29F8G08ADAFAH4-AAT  
MT29F32G08ABCDBJ4-6  MT29F8G08ADADAH4-IT  
MT29F32G08ABCABH1-10Z  MT29F8G08ABBCAH4-IT  
MT29F32G08ABCABH1-10ITZ  MT29F8G08ABACAWP-IT  
MT29F32G08ABAAAWP-Z  MT29F8G08ABACAWP  
MT29F32G08ABAAAWP-ITZ    
MT29F32G08ABAAAM73A3WC1  MT29F8G08ABACAH4-IT  
MT29F16G08ABECBM72A3WC1  MT29F8G08ABABAWP-ITX  
MT29F16G08ABCCBH1-10ITZ  MT29F8G08ABABAWP-IT  
MT29F16G08ABCBBH1-12AIT  MT29F8G08ABABAWP-AITX  
MT29F16G08ABACAWP-Z  MT29F8G08ABABAWP-AATX  
MT29F16G08ABACAWP-ITZ  MT29F8G08ABABAWP